Κατασκευή: Βουρόπουλος Ηλίας, Γιολδάσης Νεκτάριος, Σαράφης Ιωάννης

 

Θέσεις ιστού σχετικές με το hardware των υπολογιστών:
 • The PC Technology Guide: Αρκετά καλο site με πληροφορίες και εικόνες για το hardware του υπολογιστή.
 • A complete illustrated Guide to the PC hardware: Ένα καλό site από άποψη οργάνωσης, με αρκετές εικόνες και πληροφορίες για hardware προσωπικού υπολογιστή.
 • The PC Guide: Πάρα πολύ καλό site με τεράστια ποσότητα πληροφορίας, αλλά έλλειψη εικόνας. Είναι το site στο οποίο παραπέμπουν πάρα πολλά άλλα και αποτέλεσε την βασική μας πηγή.
 • What is: Ένα πολύ χρήσιμο site με μικρές περιγραφές για όλους σχεδόν τους όρους πληροφορικής.
 • Tom's Hardware Guide: Πολύ καλό site με πληροφορίες για αρκετά μέρη του υπολογιστή. Στο site αυτό παραπέμπουν πάρα πολλά άλλα.
 • PC TechZone: Αρκετά καλό site με εικόνες και πληροφορίες για μερικά μέρη του υπολογιστή. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και για software.
 • Parts is Parts: Πολύ περιγραφικό site, χωρίς εικόνες, αλλά με πληροφορίες για αρχάριους χρήστες υπολογιστών.
 • Hard Disk Depth Profile: Πολύ περιγραφικό site για τους σκληρούς δίσκους με πληροφορίες κατασκευής και πολλά στατιστικά στοιχεία.
 • Circuit Central: Πολλές πληροφορίες για δίαφορα κυκλώματα σε επίπεδο ψηφιακής σχεδίασης.
 • CPU Central: Εικόνες και πληροφορίες για πάρα πολλούς επεξεργαστές.
 • The Super 7 Hardware Guide: Πολύ καλό site με πληροφορίες για πολλά μέρη του hardware.
 • CD Guidelines Frame: Αναλυτικός οδηγός για την τεχνολογία των CD-ROMs.
 • Rambus Online: Αναλυτικός οδηγός για τη μνήμη Rambus.

Στην κορυφή της σελίδας


Θέσεις ιστού κατασκευαστών hardware:

Για καλύτερη αναζήτηση των κατασκευαστών hardware, επισκεφτείται το site: HW Companies The Web list

Στην κορυφή της σελίδας


Εργαστήριο παράλληλης επεξεργασίας Κατασκευή: Βουρόπουλος Ηλίας, Γιολδάσης Νεκτάριος, Σαράφης Ιωάννης