Κατασκευή: Βουρόπουλος Ηλίας, Γιολδάσης Νεκτάριος, Σαράφης Ιωάννης

Εισαγωγή Κατάσταση λειτουργίας
Τι είναι ο επεξεργαστής - σύντομη αναδρομή Τα εσωτερικά μέρη του (μέρος 1)
Ψηφιακή λογική και ημιαγωγός Τα εσωτερικά μέρη του (μέρος 2)
Η κατασκευή του Διαδρομή δεδομένων
Φυσικά χαρακτηριστικά του chip Διαδικασία εκτέλεσης εντολών
Η συσκευασία του chip Η απόδοση του
Η υποδοχή του 1η και 2η γενιά
Οι προδιαγραφές των υποδοχών του (μέρος 1) 3η και 4η γενια
Οι προδιαγραφές των υποδοχών του (μέρος 2) 5η γενιά
Η εξωτερική λειτουργία του 6η γενιά (μέρος 1)
Το σύνολο εντολών του 6η γενιά (μέρος 2)

Εργαστήριο Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Κατασκευή: Βουρόπουλος Ηλίας, Γιολδάσης Νεκτάριος, Σαράφης Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας