Κατασκευή: Βουρόπουλος Ηλίας, Γιολδάσης Νεκτάριος, Σαράφης Ιωάννης

 

Οι ιστοσελίδες αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας των φοιτητών Βουρόπουλου Ηλία, Γιολδάση Νεκτάριου και Σαράφη Ιωάννη, του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιβλέπων καθηγητής της παρούσας εργασίας ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.


Εργαστήριο παράλληλης επεξεργασίας Κατασκευή: Βουρόπουλος Ηλίας, Γιολδάσης Νεκτάριος, Σαράφης Ιωάννης